Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Αριστοτελης - Επικουρος

 Όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε, τότε πρέπει να τα θέλουμε
όπως γίνονται (Αριστοτέλης).


Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, να του
αφαιρείς επιθυμίες (Επίκουρος).

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP