Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Αριστιππος και Λαΐδα

Είπε κάποιος στον Αρίστιππο ότι η Λαΐδα δεν τον αγαπά, αλλά
προσποιείται ότι τον αγαπά. Ο Αρίστιππος απάντησε:
«Ούτε το κρασί ή το ψάρι με αγαπούν, εγώ όμως τα απολαμβάνω».

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP