Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Mundial 2014 Η άλλη πλευρα του Μουντιαλ


Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Ευρωεκλογες : Στατιστικα στοιχεια

Πινακας 1
a/a
χωρα
πληθυσμός
Ε.Β
αναλογια
1
Αυστρία
8.200.000
18
455555,6
2
Βέλγιο
10.000.000
21
476190,5
3
Βουλγαρία
7.350.000
17
432352,9
4
Βρετανία
58.910.000
73
806986,3
5
Γαλλία
60.180.000
74
813243,2
6
Γερμανία
82.390.000
96
858229,2
7
Δανία
5.380.000
13
413846,2
8
Ελλάδα
10.660.000
21
507619
9
Εσθονία
1.410.000
6
235000
10
Ιρλανδία
3.960.000
11
360000
11
Ισπανία
40.210.000
54
744629,6
12
Ιταλία
57.999.000
73
794506,8
13
Κροατία
4.420.000
11
401818,2
14
Κυπρος
772.000
6
128666,7
15
Λετονία
2.340.000
8
292500
16
Λιθουανία
3.590.000
11
326363,6
17
Λουξενβούργο
3.590.000
6
598333,3
18
Μάλτα
400.000
6
66666,67
19
Ολλανδία
16.250.000
26
625000
20
Ουγκαρία
10.100.000
21
480952,4
21
Πολωνία
38.620.000
51
757254,9
22
Πορτογαλία
10.100.000
21
480952,4
23
Ρουμανία
22.270.000
32
695937,5
24
Σλοβακία
5.430.000
13
417692,3
25
Σλοβενία
1.930.000
8
241250
26
Σουηδία
8.870.000
20
443500
27
Τσεχία
10.300.000
21
490476,2
28
Φιλανδία
5.190.000
13
399230,8

Πίνακας 2
α/α
χωρα
Πληθυσμος
1
Γερμανία
82.390.000
2
Γαλλία
60.180.000
3
Βρετανία
58.910.000
4
Ιταλία
57.999.000
5
Ισπανία
40.210.000
6
Πολωνία
38.620.000
7
Ρουμανία
22.270.000
8
Ολλανδία
16.250.000
9
Ελλάδα
10.660.000
10
Τσεχία
10.300.000
11
Ουγκαρία
10.100.000
12
Πορτογαλία
10.100.000
13
Βέλγιο
10.000.000
14
Σουηδία
8.870.000
15
Αυστρία
8.200.000
16
Βουλγαρία
7.350.000
17
Σλοβακία
5.430.000
18
Δανία
5.380.000
19
Φιλανδία
5.190.000
20
Κροατία
4.420.000
21
Ιρλανδία
3.960.000
22
Λιθουανία
3.590.000
23
Λουξενβούργο
3.590.000
24
Λετονία
2.340.000
25
Σλοβενία
1.930.000
26
Εσθονία
1.410.000
27
Κυπρος
772.000
28
Μάλτα
400.000Πίνακας 3
α/α
χωρα
Αναλογία Ευρωβουλευτή ανα πολίτη
1
Γερμανία
858229,17
2
Γαλλία
813243,24
3
Βρετανία
806986,30
4
Ιταλία
794506,85
5
Πολωνία
757254,90
6
Ισπανία
744629,63
7
Ρουμανία
695937,50
8
Ολλανδία
625000,00
9
Λουξενβούργο
598333,33
10
Ελλάδα
507619,05
11
Τσεχία
490476,19
12
Ουγκαρία
480952,38
13
Πορτογαλία
480952,38
14
Βέλγιο
476190,48
15
Αυστρία
455555,56
16
Σουηδία
443500,00
17
Βουλγαρία
432352,94
18
Σλοβακία
417692,31
19
Δανία
413846,15
20
Κροατία
401818,18
21
Φιλανδία
399230,77
22
Ιρλανδία
360000,00
23
Λιθουανία
326363,64
24
Λετονία
292500,00
25
Σλοβενία
241250,00
26
Εσθονία
235000,00
27
Κυπρος
128666,67
28
Μάλτα
66666,67


  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP