Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΛΑΦΚΑ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ)

1401 ΕΩΣ  2000  5%
2001 ΕΩΣ  2500 7%
2501 ΕΩΣ 3000 9%
3000 και άνω    10% 
                                                           

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP