Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

παρασκευη και 13


Η Παρασκευή και 13 θεωρείται άτυχη μέρα, γιατί την Παρασκευή 13
Οκτωβρίου του 1307 ο Πάπας, σε συνεννόηση με τον βασιλιά της Γαλλίας,
εξέδωσε μυστική διαταγή θανάτωσης των Ναϊτών Ιπποτών.

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP