Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Κοτα

Η πιο μεγάλη πτήση ενός κοτόπουλου είναι 13 δευτερόλεπτα!

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP