Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Αθηνα 1896 . ΤΑ ΑΚΡΙΒΑ ΠΕΡΙΣΤΟΦΑ

Στη σκοποβολή ξένοι αθλητές εμφανίστηκαν με περίστροφα τελευταίου τύπου όπλα σε αντίθεση με τους Έλληνες που που πραγματικά ήταν απαρχαιόμένα. Η οργανωτική επιτροπή έιχε αφοράσει 6 μάουζερ και κανένα περίστροφο επειδή ήταν ακρειβά και οι περισσότερες βολές δεν έβρισκαν στόχο.

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP