Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Ωρα της Γης

Τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος καλούνται να κατεβάσουν σήμερα στις 20:30 για μιά ώρα όλοι οι πολίτες , συμμετέχοντας, έτσι εθελοντικά στην προτοβουλία της WWF για την ώρα της γης. Το συμβολικό σβήσιμο των φώτων θα αποτελέσει μια διεθνή δράση ευαισθητοποίησης κατα της κλιμαατικής αλλαγής . Το Υπουργείο περιβαλλοντος θα στιρίξει αυτή την προσπάθεια και θα κατεβάσει τους διακόπτες στα 24 κτίρια των υπηρεσιων του

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP