Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ο φοβος!

Ο δειλός φοβάται πριν απ' τον κίνδυνο, ο άνανδρος κατά την διάρκειά του, και ο θαρραλέος ύστερα απ' αυτόν
ΡΙΧΤΕΡ


  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP