Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Τι κοινο εχει ο ανθρωπος και το αλογο;

ο άνθρωπος έχει όσα κόκαλα έχει ένα άλογο

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP