Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Τα φραγματα των χρόνων

100 m κατω απο 10΄    72 αθλητες ( 71 μαύροι )
200 m κάτω απο 20΄΄   40 αθλητές ( 37 μαύροι )
400 m κάτω απο 44΄΄    9 αθλητές ( 8 μαύροι)
110 m εμπόδια κάτω απο 13 ΄΄ 12 αθλητες ( 11 μάυροι)
400 εμπόδια κάτω απο 48΄΄       36 αθλητες ( 25 μαύροι )

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP