Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Matmata, σπιτια - σπηλιες

Matmata  είναι σπίτια ,  ένα είδος μεγάλου υπόγειου σπηλιά  ανοιχτή προς την επιφάνεια, η οποία χρησιμεύει ως κοινόχρηστη αυλή για το κοινωνικό σύνολο, το οποίο στεγάζεται σε υπόγεια δωμάτια με πρόσβαση στην κοινή αυλή,. Τα πλεονεκτήματα αυτής της ζωής είναι αρκετά. Πρώτον, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για να πάρετε  τα υλικά κατασκευής, η οποία είναι ζωτικής σημασίας σε ένα περιβάλλον αφιλόξενο, όπως την έρημο, όπου το μόνο πράγμα που αφθονεί είναι η άμμος. Δεύτερον, το δικαστήριο υπόγειο σκιά δημιουργεί ένα μικροκλίμα που να καθιστά ανεκτή θερμότητα της Σαχάρας. Έχουν επίσης προστασία από αμμοθύελλες. Και στρατιωτικά πολύ βελτιωμένη άμυνα, διότι μια τέτοια κατασκευή δεν παρέχει μια σαφή εικόνα μέσα στην έρημο, έτσι ώστε να μην μπορεί να ανιχνευθεί από μια απόσταση από ένα περιστασιακό επιδρομέα

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP