Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Η Πανιδα της Ελλάδος σε αριθμους

447 :    Είδη Ψαριών
15 :      Είδη Θαλασσινών Θυλαστικών
6.000   Είδη Φυτών
100 :    Θυλαστικών
59 :      Είδη Ερπετών
18:      Είδη Αμφίβιων
118:    Είδη Ψαριών του γλυκου Νερού
20.000 30.000 Είδη Ασπονδύλων

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP