Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Aνεργια


578.723 άνεργοι καταγράφτηκαν το Μάρτιο του 2010 στην Ελλάδα, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό ανεργίας 11,6%.O αριθμός των ανέργων στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 121.699 δηλαδή κατά 26,6% σε σχέση με το Μάτριο του 2009, οπότε το ποσοστό ανεργίας κυμαινόταν στο 9,2%.Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους 15-24 ετών, όπου η ανεργία αγγίζει το 29,8%. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 15,9% και στους άντρες στο 8,5%. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εμφανίζονται στις περιοχές των Ιονίων νησιών, του νότιου Αιγαίου, τη ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP