Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Θέμις Μπαζάκα:

 «Το εμπορικό τραγούδι θέλει κοιλιακούς, το ποιοτικό θέλει πόνο».

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP