Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Εσκιμωοι

Οι Εσκιμώοι χρησιμοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό τους από το
ψύχος.

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP