Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Οι οφειλετες του Δημοσιου

Εως          2000        465.000
2000 --    20.000     145.000 
20.000--  100.000    24.000
100.000--200.000    3700
  200.000 ----          6300

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP