Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

θα γινουμε απο δυο χωρια

Απο τα παλία χρόνια είχαμε εμείς οι Έλληνες το διχασμό , την αλληλοσύγκρουση , που προκάλεσε στο Γένος μας πολλά δεινά , παρά οι οι εθνικοί πάντοτε περίμεναν την ευκαιρία. Οι Ιταλοί έλεγαν για μας : Δύο Έλληνες , 3 γνώμες.
 Αυτή η κατάσταση βασίλευε, ιδίως αλλοτε , και μεταξύ γειτονικων χωριών. Αφορμή να τσακωθούν δυο χωριά ήταν , τα όρια δήμων ή κοινοτήτων , τα εδάφη βοσκής , η χάραξη καινούργιου δρόμου.

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP