Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

μαλλιασε η γλώσσα του

Στη Βυζαντινή εποχή υπήρχαν διάφορες τιμωρίες , ανάλογες βέβαια, με το παράπτωμα. όταν πχ έλεγε λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν , τότε τον τιμωρούσαν με ένα τρομερό τρόπο. Του έδιναν ένα ειδικό χόρτο, που ήταν υποχρεωμένος , με το μάσημα να τον κάνει πολτό μέσα στο στόμα του. Τό χόρτο , όμως ήταν αγκαθωτό στυφό και σκληρό , τοσο που κατά το μάσημα το στομα του πρηζόταν κα η γλώσσα του

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP