Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

γιο- γιο

Το γιο-γιό στην αρχαιότητα στις Φιλιππίνες ήταν φονικό όπλο.

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP