Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

σπουδαία τα λάχανα

Σε κάποιο χωρίο στα χρόνια της τουρκοκρατίας πριν απο το 1821 πέρασε ο απεσταλμένος του  Μπέη για να εισπράξη τη δεκάτη το φόρο δηλαδή. ¨Ολοι όμως δεν πλήρωσαν και είχαν σαν απάντηση  οτι όλα τα λάχανα τους έμειναν απούλητα και δεν είχαν χρήματα για να πληρώσουν . Τότε ο απεσταλμένος του Μπέη τους είπε οτι θα έστελνε ζώα και ανθρώπους για φορτώσουν και έτσι να πατσίσουν το χρέος

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP