Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

400.000 εσοδα (Αθηνα 1896)

400.000 δρχ εκείνης της εποχής ήταν τα έσοδα της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων του 1896 απο την πώληση των γραμματοσήμων

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP