Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

ΟΜΗΡΟΣ


 Ένας πιστός φίλος δεν είναι τίποτα λιγότερο από έναν καλό αδελφό

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP